Delta! Elevnettsted (LK20) av Torgeir Salih Holgersen (Nettsted)

Delta! Elevnettsted (LK20)

Delta! Samfunnskunnskap (LK20)

Digitale elevressurser samfunnskunnskap vg1/vg2

Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

De digitale elevressursene til læreverket Delta! samfunnskunnskap er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre alle svar og tekster og ha dialog med lærer.

På nettstedet finner elevene oppgaver og kilder til mer utforsking og fordypning i sentrale og tidsaktuelle temaer. Det er selvrettende oppgaver, aktualitetsoppgaver, undervisningsopplegg i form av læringsstier, fordypningsartikler om mange emner, skriveoppgaver, multimediale oppgaver og forslag til videre lesing.

Les også om ressursene til lærer: Delta! Lærernettsted