coSinus Digital matematikk (LK20) Vg3 av Einar Gustafsson, Robin Bjørnetun Jacobsen, Tore Oldervoll, Egil Reidar Osnes og Otto Svorstøl (Nettsted)

coSinus Digital matematikk (LK20) Vg3

coSinus Digital matematikk (LK20)

Komplett heldigitalt læreverk for 2P-Y, R2 og S2. Enkeltlisenser matematikk vg3 videregående skole. Bestill til riktig antall elever.

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl, Einar Gustafsson, Robin Bjørnetun Jacobsen og Egil Reidar Osnes, 2022, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter148,– ekskl. mva
185,– inkl. mva

Omtale

coSinus digital matematikk – alle ressurser på et sted med én innlogging. coSinus er et digitalt læremiddel i matematikk for videregående skole. coSinus vg3 gir tilgang til kursene R2, S2 eller 2P-Y.

Bestill riktig antall elevlisenser. Lærere i gruppen får automatisk/gratis tilgang til sine klasser/grupper.

Hva er coSinus?

coSinus er et heldekkende læremiddel i matematikk med teori, omvendt undervisning og oppgaver. Du kan basere all undervisning i matematikk på coSinus som eller som supplement til lærebøkene. Strukturen i coSinus er den samme som i Sinus-bøkene for fagfornyelsen, og det er enkelt å kombinere bruken av Sinus og coSinus for de som ønsker å jobbe både med og uten digitale hjelpemidler.

I likhet med bøkene tilbyr coSinus en grundig gjennomgang av teorien, og legger til rette for at elevene selv oppdager sentrale sammenhenger, blant annet gjennom varierte oppgavetyper. I en rikholdig oppgavedel finner du dessuten blandede og åpne oppgaver tilpasset ny eksamensform.

Utforskning, problemløsning og dybdelæring

  • I vg1-kursene finnes diskusjonsoppgaver og innlæringsoppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Utforskende undervisningsopplegg finnes på Omkring Sinus lærernettsted (læreren trenger egen lisens til dette).
  • I vg2 og vg3-kusene finnes utforskende opplegg, diskusjonsoppgaver, prosjektoppgaver og innlæringsoppgaver med ulik vanskelighetsgrad.

FOR ELEVEN:

• Få teorien presentert som tekst, dynamiske figurer og video
• Løs oppgaver og få tilpassede tilbakemeldinger og hint underveis
• Eksempeloppgaver og løsningsforslag på oppgaver
• Integrert CAS og graftegner

FOR LÆREREN:

• Oversikt med rapporter over elevenes arbeid og progresjon, noe som lar læreren gi målrettet støtte og tilpasset opplæring
• Valgfrihet og muligheter for tilpasning av innholdet
• Kommunikasjon med den enkelte elev og klassen
• Selvrettende kapitteltester

Programmering

coSinus har et åpent og gratis, interaktivt programmeringskurs for lærere og elever. I Sinus og coSinus har vi valgt å bruke programmering der vi mener det kan gi merverdi for matematikkopplæringen, og vi bygger programmeringsforståelsen gradvis opp gjennom det øvrige fagstoffet.

Lisenser
Klikk på lisenser og bestill det antallet elevlisenser du trenger. Lærere får automatisk tilgang. Logg inn med Feide- eller CDU-bruker. Elevene dine blir synlige i gruppene etter hvert som de logger inn for første gang. Privat-brukere må bestille coSinus Digital matematikk (privat).

Ønsker du å bruke coSinus, har spørsmål eller innspill, ta kontakt på [email protected].