Citizens YF Unibok (LK20) av Vivill Oftedal Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Kaur Gloppen, Therese Holm, Monica Opøien Stensrud og David Woodhouse (Nettsted)

Citizens YF Unibok (LK20)

Citizens YF engelsk (LK20)

Digital lærebok engelsk yrkesfag vg1

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse, 2020, Nettsted, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Citizens YF Unibok er den digitale utgaven av læreboka for engelsk vg1 YF til fagfornyelsen i et brukervennlig format. Unibok har integrert ordbok og gode studieverktøy som bidrar til god leseforståelse.

Citizens YF (2020) er et nyskrevet og komplett læreverk og dekker kompetansemålene i engelsk fellesfag i videregående skole etter læreplan Fagfornyelsen. Til læreverket følger det også felles digitale ressurser med oppgaver, læringsstier, grammatikkteori med mer, og i tillegg egne nettressurser for hvert enkelt av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Se citizens.cdu.no

Unibok gjør læreboka tilgjengelig til enhver tid, og kan leses på alle digitale flater – også mobil. Unibok er svært brukervennlig og har gode studietekniske verktøy, som gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka, noe som bidrar til bedre leseforståelse.

Eleven kan gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere og lytte til innlest tekst. Tekst-til-tale-funksjonen har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. I Citizens YF Unibok er Cappelen Damms Engelsk ordbok (2016) integrert. Citizens YF Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok: www.unibok.no

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.