Citizens Basic Unibok (LK20)

Citizens Basic Engelsk vg1 (LK20)

Digital lærebok engelsk vg1

Andersen, Aspfors-Sveen, Gloppen, Holm og Stensrud, 2021, Nettsted, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Citizens Basic Unibok (2021) er den digitale utgaven av basisutgaven læreboka for engelsk vg1 SF og YF til fagfornyelsen. Unibok er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Citizens Basic Unibok (2021) får elevene et digitalt læremiddel som tilfredsstiller målene i læreplan for engelsk vg1 til fagfornyelsen og som gir god støtte til språklæring for elever som trenger det. Til Citizens Basic følger det også supplerende nettressurser for elever og lærere med oppgaver og ekstra ressurser og hjelpemidler. Se Citizens Basic elev- og lærernettsted (2021).

Med Citizens Basic Unibok er læreboka alltid tilgjengelig – også på mobil. Teksten tilpasser seg skjermen den leses på, noe som gir svært god lesevennlighet. Gode verktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan benytte god studieteknikk og jobbe aktivt under lesingen og slik øke leseforståelsen.

I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Cappelen Damms Engelsk ordbok er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Citizens Basic Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Når du har lisens til Citizens Basic Unibok, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibokwww.unibok.no. Finn ut mer om læreverket Citizens Basic for engelsk vg1 (Fagfornyelsen 2020) på cdu.no/vgs.