Boligutleie i praksis

Ole E. Tokvam, 2009, Heftet, Bokmål
629,–

Omtale

I Norge er det omkring en halv million boliger som leies ut til enhver tid, flesteparten av disse leies ut av privatpersoner. Det kan være at man leier ut en sokkelleilighet, sin egen bolig eller at man har investert sparepengene i en bolig som leies ut. Variasjonene er store.

Felles for alle disse leieforholdene er at det finnes en rekke regler i ulike lover som det er viktig å ha kunnskap om. Uten slik kunnskap kan man risikere å gjøre tabber både ved utforming av kontrakt, under leieforholdet og ved dets opphør. Slike feil kan påføre utleiere både økonomiske tap og unødige bekymringer.

Boligutleie i praksis har som formål å være en håndbok og rettleder for den som skal leie ut bolig. Boken berører det regelverket man har å forholde seg til, og gir rettledning om hvordan man bør ordne seg for å få et mest mulig problemfritt utleieforhold.

Boken berører blant annet husleieloven, eierseksjonsloven, skatteloven, borettslagslovene og tvangsfullbyrdelsesloven.

Denne 4. utgaven av Boligutleie i praksis er oppdatert med nye endringer i husleielovgivningen og inneholder flere vedlegg som er nyttige for den som leier ut bolig.

Boligutleie i praksis er beregnet på privatpersoner, eiendomsmeglere, advokater og forretningsførere.