Bios Biologi 1 og 2 Elevnettsted privatist (LK20) av Ragnhild Eskeland, Marianne Sletbakk og Anne Spurkland (Nettsted)

Bios Biologi 1 og 2 Elevnettsted privatist (LK20)

Bios Biologi 1 og 2 (LK20)

Biologi 1 og 2, elevressurser

Sletbakk, Håpnes, Hessen, Marthinsen, Eskeland, Borge og Spurkland, 2021, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter0,– ekskl. mva
0,– inkl. mva

Omtale

Læreverkets elevnettsted for privatister inneholder interaktive oppgaver, aktiviteter, illustrasjoner, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. I tillegg finner du filmer og animasjoner.

Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som lærebøkene. Bios har et eget passordbelagt lærernettsted.