Bios Biologi 1 Lærebok (2018)

Sletbakk, Gjærevoll, Hessen, Håpnes, Spurkland og Eskeland, 2018, Heftet, Nynorsk
Bios er, og har alltid vært, den desidert beste boken for programfaget i biologi!
Faglærer, Glemmen videregående skole (2021)

Omtale

Bios biologi 1 (2018)

  • Er revidert utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har brukt boka
  • Framstår som faglig oppdatert og tett knyttet opp mot læreplanens mål
  • Fordypningstekster krydrer teoristoffet og gir elevene inspirerende glimt fra biologiens verden
  • Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven
  • Mange nye arbeidsoppgaver som krever at elevene bruker både boka og andre kilder gir innsikt i dagsaktuelle temaer
Ny utgave til fagfornyelsen utkommer i 2021.

Bios biologi 1 (2018) inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvinger.

Bios fagnettsted utfyller læreboka og inneholder interaktive oppgaver, tv-klipp, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner og ekstra teoristoff.
På lærersidene finner du blant annet løsningsforslag til sentralt gitte eksamensoppgaver i biologi 2, en omfattende prøvebank til hvert kapittel, feltstoff, presentasjoner og annet nyttig stoff som kan brukes i undervisningen.

Komponenter

  • Lærebok med grunn- og studiedel
  • Unibok og Brettbok-utgave
  • Elevnettsted, gratis
  • Lærernettsted, lisens

https://bios.cappelendamm.no/