Bios 2 Biologi 2 Brettbok (LK20)

Bios Biologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Bios biologi 2

Marianne Sletbakk, Arnodd Håpnes, Dag O. Hessen, Ragnhild Eskeland og Kirsten Marthinsen, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
305,–
Bestilles hos annen forhandler

Omtale

Bios 2 Brettbok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Bios 2 (LK20) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i programfaget biologi 2 til fagfornyelsen (LK20).

Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Bios Elevnettsted og Bios lærernettsted.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.

Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Bios 1 og 2 til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.