Bios 1 Biologi 1 Unibok (LK20)

Bios Biologi 1 og 2 (LK20)

Digital lærebok biologi 1 programfag

Sletbakk, Marthinsen, Hessen, Håpnes, Eskeland og Spurkland, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Bios Biologi 1 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som har verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i to år.

Læreverket Bios Biologi 1 (LK20) dekker alle kompetansemålene i LK20 til programfaget biologi 1 i videregående skole. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver, fordypning og en digital tavlebok til læreren, se www.bios.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å lage egne notater ved å markere i fagteksten og legge til egne kommentarer. Deretter kan notatene eksporteres til ønsket format eller printer. Sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Bios Biologi 1 Unibok (LK20).

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Ønsker du å vite mer om funksjonalitet og pedagogiske verktøy for unibok-formatet, anbefaler vi de korte videoene du finner under "Hvordan ta i bruk" på Unibok.no.