Begavede barn i barnehagealder

Branca Lie, 2016, Heftet, Bokmål

Omtale

Forfatteren bruker teorier fra nyere forskning for å belyse problematikken rundt begavelse hos barnehagebarn, med et ønske om at barnehagen blir mer proaktiv når det gjelder å oppdage begavede barn og å støtte deres begavelse i samarbeid med foreldre, fagfolk i ulike miljøer og rådgivere i PPT. Dette er noen av temaene forfatteren tar opp i denne boka:

  • hvem begavede barnehagebarn er
  • hvordan vi identifiserer begavede barn
  • sosiale og emosjonelle karakteristika hos begavede barn
  • pedagogisk tilnærming til begavede barn
  • samarbeid mellom barnehagen og foreldre til begavede barn
Det som sies om de enkelte temaene her, er egentlig et forsøk på å gi et svar på begavede barns utfordringer og behov i de spesielle situasjonene de befinner seg i både hjemme og i barnehagen.

Målgruppa for Begavede barn i barnehagealder er studenter i pedagogisk psykologi og spesialpedagogikk, grunn- og videreutdanninger innenfor barnehagelærerutdanning og studier innen helse- og sosialfag. Den kan også være av interesse for fagfolk og rådgivere i PPT samt foreldre til begavede barn.