Basiskunnskaper i matematikk av Tor Hammervoll og Snorre Ostad (Heftet)

Basiskunnskaper i matematikk

Basiskunnskaper i matematikk

Håndbok for læreren m/noteringsark

Tor Hammervoll og Snorre A Ostad, 1999, Heftet, Bokmål
439,–

Omtale

Basiskunnskaper i matematikk er kartleggingsprøver til bruk i grunnskolen.

Prøveserien er utviklet med sikte på å være et hjelpemiddel:

• til å oppdage elever som har behov for spesielt tilrettelagte hjelpetiltak og til å synliggjøre behovet for grundigere individuelle undersøkelser
• som bidrar til at læreren på en systematisk måte kan vurdere sin egen klasses nivå i forhold til et større antall elever
• som gjør læreren i stand til på en systematisk måte å vurdere enkeltelevers framgang

Prøvene er organisert i tre hovednivåer:

Nivå A – brukes sent på våren i 2. klasse eller tidlig på høsten i 3. klasse
Nivå B – brukes sent på våren i 4. klasse eller tidlig på høsten i 5. klasse
Nivå C – brukes sent på våren i 7. klasse eller tidlig på høsten i 8. klasse

Håndbok for læreren m/noteringsark BM 82-00-42374-3 (kr 205,00 + moms)
2./3. kl. Elevprøver Nivå A (15 eks.) BM 82-00-45166-6 (kr 274,00 + moms)
4./5. kl. Elevprøver Nivå B (15 eks.) BM 82-00-45167-4 (kr 274,00 + moms)
7./8. kl. Elevprøver Nivå C (15 eks.) BM 82-00-45168-2 (kr 274,00 + moms)