Basar Lærernettsted

Basar – norsk som andrespråk

Norsk for unge og voksne innvandrere | FVO samfunnskunnskap, naturfag, matematikk

2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Basar er et motiverende, digitalt læremiddel med teori og oppgaver for voksne og unge deltakere med norsk som andrespråk på nivå A1-B2. Basar er tilrettelagt for omvendt undervisning er svært godt egnet–, og tilfredsstiller alle krav til nettbasert undervisning.

Basar har innhold og funksjoner som gir mulighet for tett oppfølging og tilrettelegging for enkeltelever og grupper.

Basar inneholder blant annet lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte. Lærestoff og oppgaver er inndelt i leksjoner i kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk. I muntligdelen finnes nesten 50 videoer som effektivt viser uttale av bokstaver og lyder. I kategoriene lese, lytte og skrive kan deltakeren arbeide med interessante samfunnsaktuelle temaer, samt temaer som for eksempel betydningsfulle personer, klima og miljø, dyr i Norge og dikt og sangtekster.

Basar passer for unge og voksne som skal lære norsk, eller forberede seg til grunnskoleeksamen i matematikk, naturfag og samfunnskunnskap. Læremiddelet dekker kompetansemålene i Læreplan i norsk for voksne fra 2021 og Læreplan for forberedende voksenopplæring (LK20).

Det er lett å tilpasse undervisningen til enkeltelever eller grupper.
Læreren har god oversikt over elevenes progresjon. Elevenes arbeidet lagres, og elev og lærer kan enkelt holde oversikt over progresjon og resultater gjennom ulike rapporter – tidsrapport, aktivitetsrapport og elevrapport.

Læreren kan enkelt tilpasse undervisning og opplegg. Leksjoner og oppgaver kan tildeles enkeltelever eller grupper ut fra behov. Lærere kan også lage egne oppgaver og tildele til elevene.

Basar gir mulighet for prosessorientert arbeid og vurdering ved at elevene kan sende skriftlige og muntlige besvarelser direkte til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake, enten skriftlig eller muntlig. Eleven kan så gjøre endringer og igjen sende til lærer. Alle versjoner av teksten lagres og kan også brukes i vurdering. Funksjonen kan også brukes til dialog mellom lærer og elev inne i nettstedet.

Basar kan brukes til omvendt undervisning siden det består av selvstendige leksjoner som kan tildeles elevene i forkant av undervisningen. Lærere kan se hvordan arbeidet har gått for gruppen som helhet og for enkeltelever, og tilpasse undervisningen og individuell oppfølging ut fra det.

Basar er et levende, fleksibelt og rikt læremiddel som stadig vil utvides med nytt og aktuelt innhold. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinge på basar (at) cappelendamm.no.