Basar Elevnettsted

Basar – norsk som andrespråk

Norsk for unge og voksne innvandrere | FVO samfunnskunnskap, naturfag, matematikk

2020, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

Basar er en motiverende, digital ressurs med teori og oppgaver for voksne og unge innvandrere med norsk som andrespråk på nivå A1-B2. Basar er tilrettelagt for omvendt undervisning er svært godt egnet–, og tilfredsstiller alle krav til nettbasert undervisning i voksenopplæringen.

Basar er svært innoldsrikt har innhold og oppgaver innen alle ferdigheter for nivåene A1, A2, B1 og B2. Gode funksjoner og verktøy gir mulighet for tett oppfølging og tilrettelegging for enkeltelever og grupper.

I tillegg til norsk har Basar også innhold for grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag. Basar passer for unge og voksne som skal lære norsk eller forberede seg til grunnskoleeksamen.

Basar inneholder blant annet lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte. Lærestoff og oppgaver er inndelt i leksjoner i kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk.

I muntligdelen finnes nesten 50 videoer som effektivt viser uttale av bokstaver og lyder. I kategoriene lese, lytte og skrive kan deltakeren arbeide med interessante samfunnsaktuelle temaer, samt temaer som for eksempel betydningsfulle personer, klima og miljø, dyr i Norge og dikt og sangtekster.

Basar dekker alle kompetansemål i læreplan for norsk for voksne innvandrere fra 2021, og Læreplan for forberedende voksenopplæring (FVO), LK20.

Basar er svært velegnet for nettbasert undervisning.
Rapporter gir god oversikt:
Elevenes arbeidet lagres, og elev og lærer kan enkelt holde oversikt over progresjon og resultater gjennom ulike rapporter – tidsrapport, aktivitetsrapport og elevrapport.

Individuell tilpassing er enkelt ved å tildele ulike leksjoner og oppgaver til enkeltelever eller grupper ut fra behov. Lærere kan også lage egne oppgaver og tildele til elevene.

Basar gir mulighet for prosessorientert skriving ved at elevene kan sende skriftlige besvarelser direkte til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake. Eleven kan så gjøre endringer og igjen sende til lærer. Alle versjoner av teksten lagres og kan også brukes i vurdering. Funksjonen kan også brukes til dialog mellom lærer og elev inne i nettstedet.

Basar kan brukes til omvendt undervisning siden det består av selvstendige leksjoner som kan tildeles elevene i forkant av undervisningen. Lærere kan se hvordan arbeidet har gått for gruppen som helhet og for enkeltelever, og tilpasse undervisningen og individuell oppfølging ut fra det.
Læremiddelet kan brukes på alle digitale flater; PC, nettbrett og mobil.

Basar er et levende, fleksibelt og rikt læremiddel som stadig vil utvides med nytt og aktuelt innhold. Nettstedet er under utvikling, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. Kontakt oss på basar (at) cappelendamm.no.