Barna og seksualiteten

Margrete Wiede Aasland, 2020, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Den erfarne sexologen og terapeuten Margrete Wiede Aasland tar i boken Barna og seksualiteten for seg hvordan barn utforsker sin egen og hverandres kropper på ulike alders- og utviklingstrinn.

Hvordan kan voksne møte barna på en god måte når de leker det voksne gjerne kaller «seksuelle leker», onanerer eller spør om seksualitet?

I boken gir forfatteren tips og veiledning til voksne og omsorgstakere, og svarer på sentrale og vanskelige spørsmål, blant annet om: Hva er vanlig «seksuell» atferd hos barn? Hva skal til for at barn blir trygge, også på sine seksuelle følelser? Hvordan kan voksne snakke med barna om «seksuell atferd» på en god måte?

Boken er skrevet for studenter og yrkesutøvere som arbeider med barn. Den er også nyttig for foreldre eller andre som har omsorg for barn.