Barn og unge

By, sted og sosiomaterialitet

Sissel Seim og Oddrun Sæter (red.), 2018, Bokmål

Omtale

Tema for boken er samspillet mellom mennesker og rom, sted og sosiomaterialitet. Forfatterne setter søkelys på byen som objekt og arena for barn og unges oppvekst og utfoldelse, som lek og andre mer utfordrende aktiviteter. Søkelys er også rettet mot på sosiomaterielle vilkår i institusjoner for barn og unge – i barnehager, skole og barnevern, blant annet i samhandling med profesjonsutøvere.

Forfatterne er forskere ved OsloMet – storbyuniversitetet: fra sosialog helsefagene, barnehagelærerutdanningen, de estetiske fagene og Senter for velferds- og arbeidsinkludering (SVA), universitetets institutter for oppdragsforskning.

Redaktører: Sissel Seim og Oddrun Sæter.
Bidragsytere: Bengt Andersen, Aslaug Andreassen Becher, Wenche Bekken, Randi Evenstad, Anne Greve, Knut Olav Kristensen, Kari Opsahl, Marit Ekne Ruud og Nina Rossholt.

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet er en fagfellevurdert vitenskapelig antologi.