Barn og bevegelse

Funksjonell bevegelsesanalyse av barn 0-6 år

Karen Therese Sulheim Haugstvedt og Ragnhild Bech, 2018, Heftet, Bokmål

Omtale

Aktivitet og mestring gir bevegelsesglede!

Funksjonell bevegelsesanalyse er et verktøy som kan brukes for å beskrive, analysere og vurdere barns bevegelser og funksjon i daglige aktiviteter. Barn og bevegelse viser hvordan kunnskap og teorier om barns bevegelsesutvikling kan overføres til praksis i samhandling med barn i aldergruppen 0–6 år. Boka er rikt illustrert. Målet med boka er at leseren vil bli inspirert til å analysere barnets bevegelsesrepertoar og prøve ut nye ideer og muligheter, snarere enn å sette søkelys på barnets begrensninger. Slik kan de som arbeider med barn tilrettelegge for en best mulig utvikling gjennom mestring og bevegelsesglede.

Boka gir:

  • innsikt i teorier om bevegelse og bevegelsesutvikling
  • en grundig beskrivelse av prinsippene bak funksjonell bevegelsesanalyse
  • en innføring i hvordan metoden kan være et anvendelig og målrettet klinisk verktøy
Boka er skrevet for studenter og profesjonsutøvere innen fysio- og ergoterapi. Den er også nyttig for helsesykepleiere, barnehagelærere, pedagoger og andre som arbeider med små barn.