Barn lager tekster

Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning

Marit Semundseth og Marit Holm Hopperstad (red.), 2013, Heftet, Bokmål

Omtale

Barn begynner tidlig å produsere tekst og utforske skriftspråket. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pålegger de voksne å støtte barns initiativ til blant annet å skrive og diktere tekst. Barn lager tekster handler både om barns egen mangfoldige tekstproduksjon og skriving og om hvordan voksne kan støtte dem i prosessen med å lage tekster. I boka har åtte forskere skrevet hvert sitt kapittel som hver på sin måte viser hvordan barns deltakelse i teksthendelser, både hjemme og i barnehagen, er grunnlag for utvikling av literacy. Vi møter barn fra to til fem år i samspill med hverandre, med barnehagelærere, assistenter og foreldre. Barna maler, tegner, skriver og prater med voksne om det de holder på med på papir og skjerm.
Boka er skrevet for studenter ved barnehagelærerutdanningen, forskere, ansatte i barnehagen, foreldre og andre som interesserer seg for denne tematikken.