Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland og Henriette Jæger, 2023, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Alle barnehagelærerstudenter må i løpet av studiet skrive en bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte sammen teori og praksis.

Denne boka berører ulike aspekter ved bacheloroppgaven, studentens rolle som forskende, det vitenskapsteoretiske fundamentet, praktisk hjelp i arbeidet med bacheloroppgaven, veiledning og vurdering.