Atlas for videregående skole

Atlas for videregående skole

Oppdatert i 2012

Rolf Mikkelsen, 2012, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
579,–

Omtale

Ny utgave 2012
Moderne atlas for videregående skole i stort format.

Atlaset visualiserer geografiske og samfunnsgeografiske temaer og gir en systematisk oversikt over landmassene på jorda. Temakartene viser politiske forhold, bosetninger, befolkningsutvikling, miljø, ressurfordeling, produksjon og annen informasjon som kan presenteres i form av kart. Atlaset er laget spesielt for videregående skole og er tilpasset gjeldende læreplan.

Enkelt å bruke, lett å sammenlikne
Hoveddelene er fargekodet og atlaset inneholder gode tegn- og fargeforklaringer. Kartene i atlaset er av typen miljøkart. Høydeforhold kommer fram ved bruk av skyggelegging eller relieff, og ved tall som angir høyde og havdyp i meter.

Konsekvent bruk av målestokk, unikt for Cappelen Damms atlas
Målestokken er brukt konsekvent både i hovedkartene og i temakartene slik at atlaset skal være enkelt å bruke i geografiundervisningen og i arbeidet med andre skolefag. De ulike delene av Norge er i 1:1 mill. Norden og delene av Europa i 1:5 mill. Oversiktskartene er i 1:15 mill. eller 1:35 mill.