Anerkjennelse og profesjon

Karen-Sofie Pettersen og Eva Simonsen, 2019, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Anerkjennelse og profesjon er en bok for studenter og profesjonelle yrkesutøvere. Den handler om hvordan profesjonsutøvere møter og håndterer mennesker i sin yrkeshverdag. Det kan være utfordrende å møte mennesker i sårbare posisjoner og vanskelig å se behovene deres enten man er sosialarbeider, lærer eller helsearbeider.

Anerkjennelse er ett aspekt ved profesjonell yrkesutøvelse. Forfatterne viser ulike måter å forstå fenomenet anerkjennelse på og hvordan det er knyttet til profesjonsutøvelsen og profesjonsetikken.

Sentrale temaer som beskrives og drøftes er blant andre:

  • Hva er profesjon
  • Hva er anerkjennelse
  • Anerkjennelse og inkludering
  • Profesjonsetikk, ringeakt og krenkelser
  • Likebehandling versus aksept av ulikheter og mangfold
  • Favorisering og diskriminering
  • Erfaring og evidens
Boka har en rekke eksempler. Dette gir profesjonsutøvere og studenter innen sosial- og helsefagene, samt lærerutdanningene, ny kunnskap og mulighet til refleksjon over sin egen praksis og yrkesrolle.

Boka tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2010