Anatomi og fysiologi av Helge Ludvigsen og Halldis Farstad Nilsen (Heftet)

Anatomi og fysiologi

Helge Ludvigsen og Halldis Farstad Nilsen, 2006, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
759,–

Omtale

Anatomi og fysiologier en lærebok om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Den er skrevet for helse- og sosialfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2 og kan brukes uavhengig av læreverk.

Anatomi og fysiologi legger til rette for aktiv læring ved hjelp av mange typer oppgaver. Her er det oppgaver som repeterer lærestoffet, gruppeoppgaver, elevøvelser, praktisk arbeid og oppgaver som går ut på å undervise medelever.

Boka er inndelt etter organsystemene på denne måten:
" Huden
" Skjelettsystemet
" Muskelsystemet
" Kretsløpsorganene
" Lymfesystemet
" Respirasjonssystemet
" Hormonsystemet
" Forplantningsorganene
" Sansene
" Nervesystemet
" Fordøyelsessystemet
" Urinsystemet