Alt henger sammen!

Hjernevennlig praksis i skolen

Grete Helle og Tom Rune Fløgstad, 2022, Heftet, Bokmål
Boken gir en enkel, men vitenskapelig begrunnelse for hvorfor den trenger mat, søvn og fysisk aktivitet. Og den analyserer lærerens viktige rolle i arbeidet for å gi barn og unge tilgang til gode byggematerialer til trappa som leder fra impulshandlinger til gjennomtenkte valg. Samtidig klarer den langt på vei å svare på hvordan lærere kan stimulere barn og unge til å bli den beste versjonen av seg selv.
Dette dypdykket i ungdomshjernen vil garantert sette i gang mange tankeprosesser både hos lærere, lærerstudenter og alle andre som jobber med barn og unge.
Kjersti Dybvig, lektor/forfatter, Bedre Skole nr. 2/2023

Omtale

Alt henger sammen! er skrevet for å koble sammen nyere hjerneforskning med hjernevennlig praksis i skolen. Forfatterne er ikke hjerneforskere, de er pedagoger, som er opptatt av at all den nye spennende kunnskapen om hjernen skal komme ut i praksisfeltet.

Ved å følge hjernens spilleregler blir det tydelig hvorfor for eksempel fysisk aktivitet har stor betydning for elevenes skoleresultater. For de som jobber i ungdomsskolen, med tusenvis av hjerner som er under ommøblering og ombygging, er det særlig aktuelt med inngående forståelse av hvor viktig søvn og spisevaner er for både læring, utvikling og psykisk helse. Læring skjer i stor grad ved gjentagelse. Hjernen trenger repetisjoner, mange repetisjoner, for å lage raske koblinger. Så lekser er nødvendigvis ikke feil, men det gis ofte feil lekser, og det er langt fra hjernevennlig!

Alt henger sammen! Hjernevennlig praksis i skolen er først og fremst skrevet for lærere i grunnskolen, både nyutdannede og erfarne skolefolk som trenger påfyll og oppdatering. Boken er også interessant for studenter på lærerutdanningen.