Alle tiders historie Vg3 (LK20)

Alle tiders historie Vg2-3 (LK20)

Lærebok historie Vg3

Tommy Moum, Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen og Ola Teige, 2022, Fleksibind, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
759,–

Omtale

Alle tiders historie Vg3 (LK20) er en separat bok til Vg3 i historie. Den er identisk med Vg3-innholdet i ettbindsutgaven Alle tiders historie Vg2-3.

Alle tiders historie 3 er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen/LK20 og dekker alle målene i læreplanen for historie i Vg3.

Strukturen i læreverket gjør det lett å forstå sammenhengene. Alle tiders historie Vg3 er bygd rundt en engasjerende kronologisk grunnfortelling, supplert av rammer med fordypningstekster knyttet til fagets kjerneelementer. Alle fordypningstekstene har oppgaver som knytter de to delene sammen. Dermed blir det enkelt å arbeide med kilder, teori og metode. Dette gjør det lettere for elevene å se sammenhenger og fremmer dybdelæring.

Fordypningstekstene er delt inn i fem kategorier: Nærbilder, perspektiver, fortid og forklaring, kilder og kildekritikk og historiebevissthet. Nærbildene tar for seg historiske personer eller grupper, perspektiver og fortid og forklaring handler om ulike historiesyn og måter å forklare og forstå historien på. Kilder og kildekritikk gir eleven anledning til å jobbe med tilpassede kilder. Historiebevissthet handler om ulike måter å bruke og minnes historien på.

Alle tiders historie Elevnettsted har rikelig med innhold for mer fordypning og utforskning. Oppgavetypene variere fra enkle repetisjonsoppgaver til større kildeopplegg i læringsstier som fokuserer på å utvikle elevenes kildekritiske sans og dybdeforståelse. Elevene kan lagre besvarelsene sine på nettstedet og er gratis å bruke. På Elevnettsted Pluss kan eleven lytte til innlest læreboktekst.

Alle tiders historie Lærernettsted inneholder ressurser til planlegging, undervisning, tverrfaglig arbeid og vurdering. Lærer kan legge inn egne oppgaver, følge elevenes progresjon på nettstedet og kommentere besvarelsene i læringsstiene.

Se ettbindsutgaven Alle tiders historie Vg2-3 på cdu.no, der kan du bla i boka og se innholdsfortegnelsen til innholdet for Vg2 og Vg3.