Alle tiders historie Vg2–Vg3 Unibok av Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige (Nettsted)

Alle tiders historie Vg2–Vg3 Unibok

Alle tiders historie Vg2–3 (K06)

Fra de tidligste tider til i dag

Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige, 2015, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Alle tiders historie Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et lesevennlig format. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Alle tiders historie er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i fellesfaget historie i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning, se alletidershistorie.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten. Uniboka har innebygd ordbok med synonymer og forklaringer, innlest læreboktekst og elevene kan skrive notater og markere og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi som lesestøtte for elever som har behov for det (ordene i teksten markeres mens den leses opp).

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.