Alle tiders historie Påbygging Unibok

Alle tiders historie Påbygging

Historie Vg3 Påbygging

Trond Heum, Tommy Moum, Kåre Dahl Martinsen og Ola Teige, 2015, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Alle tiders historie Påbygging Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et lesevennlig format. Lisensen er gyldig i 2 år for elevene. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Alle tiders historie Påbygging er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i historie påbygging vg3 i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning, se alletidershistorie.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten. Uniboka har innebygd ordbok med synonymer og forklaringer, innlest læreboktekst og elevene kan skrive notater og markere og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi som lesestøtte for elever som har behov for det (ordene i teksten markeres mens den leses opp).

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.