Alle tiders historie påbygg Unibok (LK20)

Alle tiders historie påbygg (LK20)

Digital lærebok i historie Vg3 påbygging

Tommy Moum, Trond Heum, Ola Teige og Kåre Dahl Martinsen, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Alle tiders historie Påbygging Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format. Uniboka har lydbok (innlest læreboktekst) og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse og det å være en aktiv leser. Lisensen varer i ett skoleår.

Alle tiders historie påbygging (LK20) er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til LK20 Fagfornyelsen og dekker alle målene i læreplanen for historie Vg3 påbygging.

Alle tiders historie påbygging (LK20) bygger på ettbindsutgaven Alle tiders historie Vg2-3 (LK20) som er skrevet for fellesfaget, men er tilpasset påbyggingskurset som har færre undervisningstimer og læreplanmål. Omfanget er vesentlig redusert og teksten pedagogisk spisset for påbyggseleven. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se www.alletidershistorie.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

Lærebokteksten er lest inn og ligger som lydfiler i uniboka. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er innebygd i uniboka.