Alle tiders historie Vg2-3 Unibok (LK20)

Alle tiders historie Vg2-3 (LK20)

Digital lærebok historie Vg2-Vg3. Fra de tidligste tider til i dag.

Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige, 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Alle tiders historie Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som har innlest læreboktekst og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Innholdet dekker læreplanen til begge årene, men lisensen er ettårig.

Læreverket Alle tiders historie (2020) dekker alle kompetansemålene i LK20 til historie til vg2 og vg3 i videregående skole. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se www.alletidershistorie.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

Lærebokteksten er lest inn og ligger som lydfiler i uniboka. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Alle tiders historie Unibok.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.