Aksjeloven, allmennaksjeloven og representasjonsforskriften

, 2023, Spiral, Bokmål
For skoler/bedrifter279,– ekskl. mva
349,– inkl. mva

Omtale

Aksjeloven, allmennaksjeloven og representasjonsforskriften - med endringer, sist ved lov av 16. desember 2022 nr. 90 (i kraft 1. januar 2023) Med historiske noter