Afrikanske utfordringer

Utfordringer

En innføring i afrikansk politikk

Ragnhild Louise Muriaas, 2011, Heftet, Bokmål

Omtale

Afrikanske utfordringer gir en grundig innføring i de viktigste politiske utfordringene landene i Afrika sør for Sahara står overfor. Boka retter et særlig fokus på stats- og nasjonsbygging, folkelig representasjon og velferdsutvikling.

Forfatteren tar utgangspunkt i problemet med å etablere fungerende statsapparater i regionen. En lang rekke av de afrikanske statene framstår nemlig som dysfunksjonelle, ute av stand til å sikre innbyggerne et minimum av velferdsgoder og politiske rettigheter. Hva skyldes dette? Hvorfor klarte ikke landene å etablere bærekraftige demokratier etter at de ble selvstendige? Forfatteren drøfter ulike årsaksforklaringer og diskuterer blant annet betydningen av tidligere tiders kolonialisme, etniske motsetninger, udemokratiske valgprosedyrer, korrupsjon og bistandsavhengighet.

Selv om det fortsatt er mange utfordringer i mange land, peker boka også på positive utviklingstrekk på det afrikanske kontinentet, som gir håp for framtiden.