Access to English: Social Studies (2018)

Anthony, Burgess, Mikkelsen, 2018, Heftet, Bokmål, Nynorsk

Omtale

Den nye utgaven av markedslederen Access to English: Social Studies er oppdatert og aktualisert. Access to English: Social Studies er spesielt kjent for oversiktstekster av høy kvalitet, varierte tekstsjangere og et bredt utvalg av oppgaver. Verket har en ryddig struktur, inndelt i tre deler: history / politics / society.

Access to English: Social Studies fokuserer primært på to engelskspråklige land, USA og Storbritannia, for å gi en grundig forståelse av disse to landene: Hva er røttene deres? Hvordan har de utviklet seg? Hvordan er de styrt? Hvilken innflytelse har de på resten av verden? Hvilke utfordringer har de i dag? Hvordan er det å leve i disse landene?

Boka tilbyr et bredt utvalg av tekster, spørsmål og utfordringer for å jobbe godt med faget. En annen styrke med verket er skrivekurset i fire deler, og det finnes også et tekstanalysekurs på elevnettstedet. Disse kursene, samt oppgavene i boka, bidrar til å oppfylle målene for språklæring og kommunikasjon i læreplanen.

Nytt i 2018-utgaven:

  • Mange nye tekster, både sakprosa og skjønnlitteratur
  • Ny struktur med “focus texts” i hvert kapittel, noe som legger til rette for fordypning
  • Antall kapitler er redusert fra åtte til seks, og kapitlene om samfunnsforhold har fått ny oppbygning
  • Kapitlene om politiske forhold er utvidet
  • Nytt skrivekurs: “Answering Exam Tasks”
  • Økt vektlegging av analyse- og skriveoppgaver gjennomgående i boka