Å utforske praksis - grunnskolen (digital læringsressurs)

Ruth Jensen og Marit Aas, 2011, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter87,– ekskl. mva
109,– inkl. mva

Omtale

På nettstedet presenteres situasjoner/videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. 9 videoepisoder er knyttet til kapitlene i boka med samme navn. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser og diskusjon.

Formålet med nettstedet er å stimulere til læring på arbeidsplassen eller i studietiden. Video-episodene tar utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis og er knyttet opp rundt temaene dialog og samspill, læring og organisasjonslæring.