Å skape mening med språk

En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan, J.R. Martin

Kjell Lars Berge, Eva Maagerø og Patrick Coppock (red.), 1998, Heftet, Bokmål

Omtale

En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan, J.R. Martin. Et betydelig innføringsverk i ny, grammatisk teori for språkstudenter, lingvister og språksosiologer.

Fagartiklene belyser språk i sin sosiale kontekst, barns språkutvikling, muntlig og skriftlig språk og forholdet mellom språk og erfaring.
To innledningsartikler ved -Berge og Maagerø plasserer Halliday-skolen i en større språkteoretisk kontekst. -Engelske artikler er oversatt av redaktørene.