Å lykkast med nynorsk som sidemål

Å lykkes med...
2012, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
379,–

Omtale

Ny rettskrivingsnorm frå 1.8.2012! Boka er skriven for fellesfaget norsk i studieførebuande utdanningsprogram. Ho gjev eleven ei elementær, men systematisk innføring i nynorsk formverk og uttrykksmåte med vekt på ordtilfang og dei viktigaste skilnadene mellom målformene.

Å lykkast med nynorsk som sidemål brukar dei formene som gjeld etter den nye rettskrivingsnorma som gjeld frå 1.8.2012. Boka har øvingsoppgåver og fasit og kan brukast i undervisninga eller til sjølstudium.

Eigen nettstad med enkle øvingsoppgåver vil opne hausten 2012.