Å leve i pakt med Moder jord

Integral terapi

Grethe Nordhelle og Ujagar Singh Sakhi, 2021, Innbundet, Bokmål
399,–

Omtale

Jaget etter materielle goder bare vokser. Vi møtes av stadig nye forventninger og krav. Og for å klare å følge med i informasjonsflommen, samtidig som vi må holde oss tilgjengelige på sosiale medier og i andre sosiale nettverk, sliter mange med å få satt av tid til selvkontakt. Det blir en utfordring å få prioritert selvrefleksjon, konsentrasjon og meditasjon.

Gjennom integral terapi og selvutvikling kan vi arbeide med vårt indre rom og komme i kontakt med dypere lag i oss selv. Her ligger et stort potensial for gradvis å fri oss fra et fragmentert liv i rotløshet, ensomhet, frykt for å leve – i det hele tatt de sentrale fysiske og psykiske forstyrrelsene i livene våre.

Boken er forankret i et verdisyn hvor mennesket har sin bestemte plass i naturens orden, slik planter og dyr naturlig har det. Fordi mennesket har et potensial til å utvikle seg langt – ikke bare i positiv, men også i negativ retning – står vi i fare for å fjerne oss fra vår harmoniske rytme, vekst og utvikling. Bryter vi naturens prinsipper i vår livsførsel, risikerer vi å utvikle fysisk og psykisk disharmoni. Det som kan skape fred i oss, mellom oss og i forhold til elementer i naturen og i storsamfunnet, er tuftet på en helhetlig forståelse av hva det vil si å være et menneske – og en helhetlig praktisering i samspill med omgivelsene.